Sbor dobrovolných hasičů Mančice

Sbor dobrovolných hasičů Mančice

 

                Činnost hasičů v Mančicích byla započata v létě roku 1888, kdy je zřízena v obci Mančice hasičská četa při sboru v Lošánkách s 15 přispívajícími členy. Již roku 1893 je zřízen samostatný hasičský sbor a prvním předsedou je zvolen Josef Hurt. V roce 1928 dochází k přelomové události a to ke zvolení první starostky sboru Emilie Legerové.

Hasičská výzbroj, výstroj a stříkačka je zakoupena již roku 1888 na účet obce Mančice.

                V době první republiky zasahuje při několika požárech v obci. Pořádá každoročně několik tanečních zábav jako je hasičský ples, maškarní, tzv. máje. Po zrušení ochotnického spolku v obci hraje sbor divadelní hry.

                Za doby okupace došlo k rozšíření sboru díky tomu, že jiné spolky a kulturní projevy byly zakázané. Z německé strany byl trpěn z hlediska nasazení při leteckém nebezpečí a k udržení pořádku. Při prvním náletu na Kolín dne 24.8.1944, který směřoval proti rafinerii, se sbor účastnil zásahu jako záchranné družstvo.

                Po válce přichází díky reorganizaci požární ochrany a nástupu socialismu doba, kdy sbor získává do vybavení přenosnou motorovou stříkačku PS 8 s vybavením a dopravní motorovou stříkačku DS 16. S touto technikou se účastní cvičení a lokálních zásahů. Další činnost je směřována ke zvelebování obce.

                Revoluce je mezník, kdy dochází k útlumu činnosti, příchodem mladých členů je však útlum zažehnán a tím i možnost zrušení sboru.

S příchodem třetího tisíciletí a nových členů se sbor stává opět aktivnějším. V roce 2003 je po 25 letech poprvé uspořádána taneční zábava. Probíhá pomoc obci při opravě kulturního domu a kapličky. V roce 2006 je zformováno soutěžní družstvo mužů. Zúčastňuje se poprvé v historii sboru soutěže v požárním útoku v obci Drahobudice. Obsazuje zde první příčku, což je velký impuls k účasti na dalších soutěžích. Roku 2007 dochází k repasování stříkačky PS 12 a k zakoupení dopravního vozu Avia, který je členy celkově opraven. Od tohoto roku se sbor účastní všech kol Podlipanské ligy s velmi pěkným umístěním. Několik let po sobě v celkovém hodnocení obsazuje 2. a 3. místo. V roce 2008 se konají oslavy 120let nepřetržité činnosti hasičů. Dochází k obnovení zásahové jednotky zajišťující požární ochranu i v okolních obcích. Zakládá se druhé soutěžní družstvo mužů. Roku 2009 je zakoupena starší cisternová stříkačka, která je členy celkově repasována. Sbor pořádá první ročník Mančického hasičského klání a první vánoční setkání občanů u kapličky sv. Antonína. V roce 2010 přiváží hasiči poprvé Betlémské světlo do obce a je uspořádána dětská drakiáda v Dolních Chvatlinách.

                V roce 2013 čítá sbor 30 členů z toho 21 řádných a 9 čestných. 17 členů z je zároveň členy výjezdové jednotky.

hasici_logo.png
mistrfrfna@centrum.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one