Sbor dobrovolných hasičů Mančice

Celkově členové naší výjezdové jednotky strávili na 6 zásazích při povodních 429 hodin.
Poslední povodňový výjezd proběhl 6. 6. v 15:20 do obce Svojšice, kde jsme čerpali zatopenou studnu rodinného domu. Návrat v 17:40.
Další zásah proběhl 5. 6. v 20:59 v obci Mančice, kde jsme čerpali v počtu 1+3 zaplavený sklep rodinného domu pomocí zapůjčeného plovoucího čerpadla. Návrat na základnu v 23:55.
Po několika minutách odpočinku po čerpání a záchraně osob jsme v 16:55 vyjeli na další výjezd a to do obce Svojšice, kde se již přes silnici začal přelévat rybník a byl zaplaven sklep zámku. Na místě jsme nasadili zapůjčené plovoucí čerpadlo a druhé čerpadlo jednotky HZS, která se po několika minutách dostavila také na místo zásahu. Proběhla zde záchrana osob ve spolupráci s SDH Kostelec nad Černými lesy a HZS z objektu mlýna, kde se nacházelo několik starších osob, které jsme po improvizované lávce museli přenést na zádech do přistaveného vozidla k dopravě do bezpečí. Zásah probíhal i v obci Bošice, kde jsme pomocí motorového rozbrusu v součinnosti s HZS odřezali zábradlí mostku. Velitelem HZS bylo rozhodnuto o evakuaci cca 110 pacientů z objektu zámku s personálem do bývalé školy a několika osob z přilehlých domů. Po ukončení evakuace jsme na místě setrvali na dohled a čerpání s jednotkou z Kostelce a čerpali sklep zámku. V ranních hodinách bylo rozhodnuto o evakuaci členů jednotek a vybavení z objektu zámku kvůli zhoršení stavu hráze rybníku. Ve 4 hodiny ráno byl na místo povolán bagr k proražení části zaseknutého stavidla, k pročištění koryta a vpu;sti, čímž se zvýšil průtok a začala se snižovat hladina. Jednotka na místě setrvala s Policií ČR na hlídání evakuované zóny. Později došlo k čištění koryta potoku, na místě jsme zasahovali až do 21:27.
V průběhu dne byla jednotka povolána do Sendražic k čerpání vody.
Doba zásahu V Toušicích, Libodřicích, Sendražicích, Bošicích a Svojšicích trvala 34 hodin.
DSCN0776.JPG
Začátek měsíce června nám do naší republiky přinesl povodně, nevyhnuli se ani nám a našemu okolí. V neděli 2.6. 2013 v 11 hodin a 20 minut se rozezněly mobilní telefony členů výjezdové jednotky a operační středisko hasičského záchranného sboru Kolín nás vyslalo do obce Svojšice na záchranu osob a zvířat ze zaplaveného domu. Po 5 minutách vyjelo první družstvo o síle 1+5 s cisternou a za ním druhé družstvo o síle 1+3, další dva členové osobními vozy vyrazili za námi. Po příjezdu do Svojšic jsme zjistili, že se jedná o špatně hlášené místo události. Zaplavený dům se měl nacházet v obci Toušice, kam jsme okamžitě vyrazili. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že je zaplavena část obce od zastávky až k areálu zemědělského družstva a osoby k záchraně se nachází v zaplavené části. Na místě jsme převzali velení nad místními hasičskými jednotkami z Toušic a Mlékovic, spolupráce zde probíhala i s Policií ČR a zdravotní záchrannou službou. Po průzkumu bylo rozhodnuto vyslat záchranné družstvo vybavené lany k domu. Družstvo překonávalo celou cestu hladinu vody o výšce přes 1,7m. V objektu se nacházely dvě dospělé osoby a jedno dítě. Tyto osoby jsme evakuovali pomocí člunu. Za několik minut, kdy probíhala záchrana, se voda zvedla o dalších cca 30 centimetrů. Po nebezpečné záchraně osob přes zatopenou oblast, kde byly různé proudy, jsme se rozdělili na dvě družstva. První družstvo bylo vysláno do obce Libodřice na čerpání sklepa v Bauerově vile, k pročištění koryta potoka a zakončení zásahu proběhlo čerpáním zaplaveného sklepa rodinného domu. Druhé družstvo, které předávalo v Toušicích před odjezdem starostce místo zásahu, zjistilo informaci, že v okolních zaplavených objektech se nachází další občané. Průzkumem přes zahrady objektů byly zjištěny celkem 4 osoby a 3 psi v ohrožení. Přední částí po silnici záchrana nebyla již možná. Museli jsme zvolit cestu přes zahrady domů, kde jsme museli odstranit několik plotů. Nejhorší bylo evakuovat zvířata. Nedošlo však k žádnému nechtěnému pokousání od psů, které jsme při plavání v proudu vody museli nadzvedávat. Po ukončení zásahu jsme se přesunuli do Libodřic, kde jsme pomohli druhému družstvu. Mokří a špinaví po koupeli ve studené bahnité vodě jsme se vrátili v 16 hodin na základnu, kde jsme se převlékli do suchého a připravili vybavení a techniku na další možný výjezd.
Druhý výjezd byl 19. 5. na odstranění spadlých stromů v komunikaci u obce Mančice. Výjezd v 21:05 v počtu 1+7 s cisternou.
882290_609902635705047_1605980212_o.jpg
První výjezd jednotky v letošním roce přišel 24. 3. v 9:40, jednalo se o taktické cvičení na odstranění nakloněného stromu nad vozovkou. Výjezd na událost v počtu 1+4 s cisternou.
hasici_logo.png
mistrfrfna@centrum.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one